logo

elfogadás
támogatás
fejlődés

Autizmus specifikus fejlesztés

Budapesti központunkban legkeresettebb szolgáltatásunk az autizmus specifikus fejlesztés, így erről külön ismertetőt szeretnénk bemutatni.

Mi az autizmus?

Az autizmus spektrum zavar (ASD) egy fejlődési zavar, mely a társas és kommunikációs készségeket és a rugalmas viselkedésszervezést érinti. Tehát az autizmusban érintett gyermek ezeken a területeken eltérően fejlődik társaihoz képest.

Tünetek

A kommunikációs területen gyakori tünet:

  • az echolália (azonnali vagy késleltetett szó szerinti utánzás, “visszhangzás”)
  • nem köszön, nem kér segítséget
  • nem vagy kevésbé reagál arra, amit neki mondanak

A szociális területen gyakori tünet:

  • kapcsolatteremtés zavara (nem vagy furcsán nyit mások felé/fogadja mások közeledését)
  • társas helyzeteket, szándékokat félreért
  • szociális elvárásokat, szabályokat nem érti, nem tartja be (pl. nem vigasztalja társát, ha az szomorú)

A rugalmas viselkedésszervezés területén gyakori tünet:

  • nehezen viseli a tevékenység-váltásokat, a megszokottól eltérő dolgokat (pl. másik útvonalon kell hazamenni)
  • játékai, tevékenységei gyakran erősen ismétlődőek
  • közösen kialakított (játék)tevékenységben nem vagy nem szívesen vesz részt - mivel megterheli az alkalmazkodás

A fenti lista csak néhány tünetet tartalmaz, egy-egy tünet megléte vagy hiánya önmagában nem diagnosztikus értékű. Ugyanakkor terápiás szempontból fontos, hogy mely területekre építhetünk a gyermekkel, fiatallal való együttműködés során és mely területek lesznek a terápia fókuszában.

Mit tehetünk?

Nagyon fontos az autizmus specifikus fejlesztés. A mai tudományos álláspont szerint az elsődlegesen választandó terápiája az autizmus spektrumon érintett személyeknek a szociális-kommunikációs fejlesztés. Ez az autizmus fejlesztés eredetileg napi több órában lett bizonyítottan hatékony terápia. Ugyanakkor a heti 1-2 órában kapott, célzott szociális-kommunikációs fejlesztés szülőkonzultációval kiegészítve is igen hatékony tud lenni a készségek elsajátításában. Tehát hibrid munkánk - melyben a gyermekek, fiatalok autizmus specifikus fejlesztését a 4-6 heti gyakoriságú szülőkonzultáció egészíti ki - képes kifejezetten hatékonnyá tenni az önmagában kis óraszámú fejlesztést. Ennek magyarázata egyszerűen az, hogy sokkal inkább egyénre szabott tud lenni az autizmus fejlesztés, amikor naprakészek vagyunk az érintett aktuális kihívásaiból és sikereiből. A tudományos ajánlások szerint a különböző további terápiák (Ayres-terápia, TSMT, alapozó terápia, kutyás terápia, lovas terápia, zeneterápia stb.) a szociális-kommunikációs fejlesztés utáni, ezt kiegészítő terápiák legyenek. Tehát a szociális-kommunikációs fejlesztés az elsődlegesen választandó autizmus specifikus terápia. A szociális-kommunikációs készségfejlesztés ugyanis az autizmusban érintett személynek közvetlen, a mindennapokban hasznosítható tudást és ez által segítséget ad: a hiányos készségeket erősíti pontosan azokon a területeken, ahol az autizmus spektrumon lévő gyermek, fiatal nap mint nap megéli másságát a tipikusan fejlődő társaihoz képest.

A nálunk történő terápia mindig egyénre szabott, így munkánk első, ismerkedő szakaszában felmérjük a gyermek erősségeit és a fejlesztendő területeket. Saját tapasztalatunk és a szülők igényei, jelzései alapján alkotjuk meg az autizmus specifikus fejlesztési tervet, melyet a szülőkkel egyeztetünk.

Szociális-kommunikációs fejlesztés

Az autizmus specifikus terápia során fókuszban van a szociális, kommunikációs készségek fejlesztése és tanítása, illetve a rugalmas viselkedés elősegítése egyaránt.

Eszköztárunk alapja a kognitív-viselkedésterápiás eszköztár, mely az autizmus fejlesztés bizonyítottan hatékony módja. Különböző vizuális eszközökkel, pozitív megerősítésekkel segítjük, hogy az érintett gyermek, fiatal mélyebben megértse a társas készségek világát és kapjon konkrét eszközöket arra, hogy hogyan boldoguljon a szociális környezetében.

Egyéni szociális-kommunikációs fejlesztés

Kiemelt terület az egyéni autizmus fejlesztés, budapesti központunkban ez az egyik leggyakoribb fejlesztési mód, amiben dolgozunk. Jellemzően innen indul ki terápiás munkánk, aztán a későbbiekben a gyermek képes lesz autizmus specifikus csoportunkhoz csatlakozni, mivel birtokában lesz a csoportos fejlesztéshez szükséges készségeknek (pl.: önszabályozás, önismeret alapjai). Az egyéni autizmus specifikus fejlesztés leggyakoribb célja az önszabályozás elsajátítása (pl. dührohamok megszüntetése) illetve az önismeret reális alapokra helyezése, az önbizalom megerősítése. Ezeken túl lehetséges cél az egyedi témák (pl. félelmek) feldolgozása.

Kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztés

A szociális készségfejlesztő csoport segít elsajátítani a kortárs közösségekben lévő íratlan szabályokat, kapcsolódási utakat ad a társak felé ill. megtanít a társadalmilag elfogadott önkifejezési módokra (pl. akár a nem tetsző közeledés visszautasítására). A csoport lehetőséget ad ezen képességek gyakorlására, ahol biztonságos közegben kaphatnak visszajelzést az autizmus spektrum zavarban érintettek önmagukról a szakemberektől, illetve egymástól. Kiemelt csoport az óvoda utolsó évében az iskola-előkészítő csoport.

Jelentkezés egyéni vagy csoportos fejlesztésre budapesti központunkba ide kattintva érhető el.

Megjegyzés: A terápia kifejezést köznyelvi értelemben használjuk honlapunkon, nem orvosi értelemben hivatkozunk rá. Klinikai gyógyító tevékenységet nem folytatunk, szakembereink kompetencia-határaikon belül végeznek fejlesztő ill. tanácsadó munkát.

Az autizmus specifikus fejlesztési árak ide kattintva érhetőek el

Források: